Oportunități de angajare în cadrul instituţiilor publice din Mehedinţi. Ce posturi sunt disponibile

Instutuţiile publice din Mehedinţi au scos la concurs, în această perioadă,  mai multe posturi vacante. Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Informații privind oportunitățile de angajare în instituțiile publice din judeţul Mehedinţi:

Consilier, referent

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinți organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție,vacante de:

  1. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Agenţia Locală Drobeta-Turnu Severin;
  2. referent, grad profesional superior- Serviciul Gestiune Buget.

Detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/consilier-si-referent-agentia-judeteana-pentru-ocuparea-fortei-de-munca-mehedinti-2/

AJOFM-Mehedinti_1-1024x723

Arhitect șef

Primăria Orașului Strehaia

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Strehaia, judeţul Mehedinţi

Detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/arhitect-sef-primaria-orasului-strehaia/

primarie

Asistent medical laborator

Centrul de Transfuzie Sanguină Drobeta-Turnu Severin

Centrul de Transfuzie Sanguină Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de asistent medical laborator PL.

Detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-laborator-centrul-de-transfuzie-sanguina-drobeta-turnu-severin/

 

Directori executivi (7 posturi)

Direcţiile Judeţene de Statistică Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Iaşi, Mehedinţi, Sibiu şi Suceava

 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv din cadrul Direcţiilor Judeţene de Statistică Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Iaşi, Mehedinţi, Sibiu şi Suceava.

Detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/directori-executivi-7-posturi-directiile-judetene-de-statistica-constanta-giurgiu-ialomita-iasi-mehedinti-sibiu-si-suceava/

 

APDSC DIGITAL CAMERA
APDSC DIGITAL CAMERA

Muncitor

Palatul Copiilor Drobeta-Turnu Severin

Palatul Copiilor Drobeta-Turnu Severin, Județul Mehedinți organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de 0,5 post muncitor II (şofer)

Detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/muncitor-palatul-copiilor-drobeta-turnu-severin-mehedinti/

primarie-044

Secretar al comunei

Primăria Comunei Bălăciţa

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru

ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al Comunei Bălăciţa, Judeţul Mehedinţi.

Detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/secretar-al-comunei-primaria-comunei-balacita/

101683777

Asistent medical (2 posturi)

Primăria Orașului Strehaia

 

Primăria Orașului Strehaia, Județul Mehedinți organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată funcțiilor de execuție contractuale vacante de asistent medical – două posturi vacante contractuale pe perioadă nedeterminală, în cadrul Cabinetului Medical Şcolar Strehaia.

Detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-2-posturi-3-primaria-orasului-strehaia/

primarie

Inspector de specialitate

Direcţia de Poliţie Locală Drobeta Turnu Severin

 

Direcţia de Poliţie Locală Drobeta Turnu Severin organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de inspector de specialitate II (inginer de sistem în informatică).

Detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/inspector-de-specialitate-directia-de-politie-locala-drobeta-turnu-severin/

 politia

Asistent medical

Serviciul Public de Asistență Socială al Municipiului Orșova

Serviciul Public de Asistență Socială al Municipiului Orșova, Județul Mehedinți organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical la Compartimentul asistenţă medicală comunitară.

Detalii aici: http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-serviciul-public-de-asistenta-sociala-al-municipiului-orsova-mehedinti/

24,322 total views, 1 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.