Program de studii postuniversitare în Managementul Achizițiilor

Facultatea de Administraţie Publică din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative lansează programul Postuniversitar de formare și dezvoltare continua Managementul Achiziţiilor. Programul, prin curricula propusă, îşi propune să abordeze într-o manieră interdisciplinară atât noile modificări legislative privind achiziţiile publice aplicabile autorităţilor contractante, cât şi problematica achiziţiilor private derulare de către beneficiarii privaţi implicaţi în procesul de absorbţie a fondurilor europene.

Programul de studii postuniversitare se adresează personalului din autorităţile contractante, absolvenților de administrație publică/europeană și altor absolvenți interesați de domeniul achizițiilor, beneficiarilor privaţi implicaţi în procesul de absorbţie al fonduri structurale. Programul Managementul achiziţiilor vine astfel în întâmpinarea prevederilor din cadrul Strategiei Naţionale privind Achiziţiile Publice, contribuind la dezvoltării unui corp de profesionişti în domeniul achiziţiilor publice, prin punerea în aplicare a măsurile care vizează educarea și formarea în achiziții publice, măsuri ce constau în:

„i. introducerea calificării în achiziții publice în registrul de calificări din sectorul educației superioare din România. Universitățile vor include această calificare în oferta educațională.

ii. programe obligatorii de formare în achiziții publice – incluzând acumularea cunoștințelor necesare și a competențelor solicitate, precum și dezvoltarea și implementarea unui program de instruire în achiziții publice, specializat și de durată.

iii. introducerea unui atestat profesional în achiziții publice.”

Taxa de școlarizare pentru programul de studii postuniversitare este de 2000 lei (include taxa de înscriere, taxa de înmatriculare și taxa de examinare finală). Taxa de şcolarizare se achită în două tranșe egale, 1000 lei la înscriere și 1000 lei înainte de susţinerea examenului de certificare a competențelor.

Ocupaţiile profesionale vizate de program sunt:

 • Expert achiziţii publice,
 • Expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii investiţionale,
 • Specialist în achiziţii,
 • Manager marketing,
 • Manager achiziții,
 • Consultant achiziții,
 • Consilier în achiziții.

Programul de studii postuniversitare se finalizează cu un examen de certificare a competențelor (5 credite) care va consta în susținerea unui proiect. Absolvenţii programului vor primi un Certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului, însoţit de un supliment descriptiv care conţine situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară, competenţele vizate de programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă.

0cf423dec0c24f16c5a67b606b5801a3f11e2130-copy

Perioada de înscriere:
17 – 31 octombrie 2016
Luni-Joi: 9.00-17.00
Vineri: 9.00-14.00
Sala: 604

În vederea constituirii grupului minim de cursanți necesar derulării programului, procesul de înscriere se poate extinde.
În cazul neconstituirii grupului minim de cursanți, candidatul rămâne în aşteptare până la întrunirea numărului minim de cursanţi, urmând ca secretariatul programului să-i comunice data începerii cursurilor. Recomandăm ca prealabil înscrierii la program, candidații să se preînscrie telefonic la nr. de telefon din rubrica „Contact”.

Înscriere la program: depunere dosar

Acte necesare înscrierii:

 • fişa de înscriere (aici);
 • diploma de licenţă sau echivalentă în copie legalizată;
 • certificatul de naştere (copie legalizată);
 • certificatul de căsătorie, în cazul candidaţilor care, după căsătorie, şi-au schimbat numele (copie legalizată);
 • copie a actului de identitate;
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de către cabinetul medical sau de medicul de familie, din care rezultă că sunt apt pentru profilul la care candidez.
 • chitanţa care atestă plata primei rate din taxa de şcolarizare (1000 lei).

Plata se face in contul: CONT SNSPA – Facultatea de Administrație Publică: RO 38 BRDE 445 SV 19964904450.

2,818 total views, 1 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.