A N U N T – licitatie publica in vederea vanzarii unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Svinita, judetul Mehedinti

Informatii Generale privind autoritatea contractuala, in special denumirea, codul de identificare fiscal, adresa, numar de telefon, fax si/sau adresa de e-mail,persoana de contact: U.A.T. Comuna Svinita, Str. Pavel Petrovici, nr. 26, judetul Mehedinti, telefon /fax 0252368407, e-mail: primariasvinita@yahoo.com.

Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut:- organizeaza licitatie publica, in conformitate cu O.U.G. nr.57/2019 si H.C.L. nr. 51 /2023, in vederea vanzarii unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Svinita, judetul Mehedinti, situate in zona sat a comunei Svinita , judetul Mehedinti.

  • Parcela 1   sat, cu C.F. si nr. Cad.52542, in suprafata de  250 mp
  • Parcela 2   sat, cu C.F. si nr. Cad.52545, in suprafata de  2853 mp.

Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini.

Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: – prin solicitare verbala sau in urma depunerii unei cereri scrise la Primaria Comunei Svinita.

Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Primariei Svinita din satul (comuna) Svinita, str. Pavel Petrovici, nr.26, judetul Mehedinti.

Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative : costul caietului de sarcini este de 100 de lei, bani care se vor achita in numerar la caseria unitatii.

Data –limita pentru solicitarea clarificarilor:  18.12.2023 ora 16⁰⁰.

Informati privind ofertele : – se regasesc in caietul de sarcini.

Data-limita de depunere a ofertelor: este pe data 27.12.2023 ora 16⁰⁰  la Primaria Comunei Svinita, compartiment secretariat din satul (comuna) Svinita , str. Pavel Petrovici, nr. 26, judetul Mehedinti.

Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: 1 exemplar.

Data si locul la  care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 28.12.2023 ora 11⁰⁰.

La sediul Primariei Svinita din satul (comuna) Svinita str. Pavel Petrovici, nr. 26, judetul Mehedinti.

Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:  Tribunalul Mehedinti, cu sediul in Dr.Tr. Severin, str. Bd Carol I, nr.14, jud. Mehedinti, Telefon / fax: 0252.208.244; Fax 0252.311.890,  e-mail – tr-mehedinti@just.ro, sectia contencios – administrativ

2,755 total views, 5 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.