Despre proiect

banner google 1

 

             Firma CARVO MIN-MH MEDIA SRL, în calitate de beneficiar, implementează în perioada 26 septembrie 2015 – 30 noiembrie 2015 proiectul „Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov”, Proiect cofinanțat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de interventie 3.1: „Promovarea culturii antreprenoriale”, Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/150319, Plan de afaceri 101 Ziar online și tipărit Descoperă Mehedinți”, Contract de finanțare: 1642/25.09.2015.

             Proiectul vizează înființarea unei firme cu activități specifice codului CAEN 5813 – Activități de editare a ziarelor.

Titlul proiectului: Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti-Ilfov, Plan de afaceri 101 – Ziar online și tipărit Descoperă Mehdinți

Finațarea nerambursabilă: Finanțarea nerambursabilă a planului de afaceri 101 – Ziar online și tipărit Descoperă Mehedinți este în valoarea de 106,681.81 lei, iar contribuția proprie a beneficiarului este de 2,177.18 lei.

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului cât și obiectivele specifice sunt în concordanță cu condițiile de eligibilitate ale proiectului POSDRU  „Promovarea culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov”, POSDRU/176/3.1/S/150319 întrucât:

 

 • Prin intermediul proiectului se creează minim 2 locuri de muncă ce vor fi susținute cel puțin 6 luni după finalizarea proiectului
 • Prezentul proiect presupune înființarea unei firme care să desfășoare o activitate economică eligibilă, conform Metodologiei de derulare a Concursului de planuri de afaceri
 • Prezentul proiect presupune achiziția de echipamente în conformitate cu lista cheltuielilor eligibile, conform Metodologiei de derulare a Concursului de planuri de afaceri

 

Prezentarea Proiectului

Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov

POSDRU/176/3.1/S/150319 

 

Durata de implementare: 10 luni

Parteneriatul din cadrul proiectului este format dintr-un consorțiu format din 7 entități, după cum   urmează:

  Solicitant: ADR S-V Oltenia

  Parteneri:

             P1. ADR București-Ilfov;

             P2. Universitatea din Craiova;

             P3. Universitatea din București;

             P4. Universitatea „Titu Maiorescu” din București;

             P5. SC IPA CIFATT          sucursala Craiova;

             P6 . Asociația ProMehedinti.

 

Obiectivul general al proiectului

 • consta in promovarea culturii antreprenoriale si dezvoltarea cunostintelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale si manageriale in randul a 448 de personae (studenti, masteranzi, tineri absolventi, intreprinzatori, persoane ce doresc sa initieze activitati independente, manageri si angajati din cadrul IMMurilor) din regiunile Sud-Vest Oltenia si Bucuresti – Ilfov, facilitand initierea de noi afaceri sau dezvoltarea afacerilor existente in scopul cresterii competitivitatii acestora pe piata.

 

Valoarea totala a proiectului

 • este de 8.524.982,00 lei, din care valoarea Ajutorului Financiar Nerambursabil este de 8.354.482,36 lei, iar cofinantarea din partea beneficiarilor este de 170.499,64 lei.

 

Bugetul ADR S-V Oltenia in cadrul proiectului este in cuantum de 6.728.590,00 lei din care valoarea Ajutorului Financiar Nerambursabil este de 6.594.018,20 lei, iar cofinantarea din partea ADR S-V Oltenia este de  134.571,80 lei.

 

Activitatile proiectului :

A1. Managementul proiectului;

A2. Activitati de formare profesionala in vederea dezvoltarii si consolidarii noilor domenii de ocupare si antreprenoriat;

A.3. Campanii de informare si constientizare privind oportunitatile existente in vederea incurajarii antreprenoriatului;

A4. Dezvoltarea unei scheme de ajutoare si stimulente pentru sprijinirea demararii activitatilor unei afaceri, antreprenoriat si ocuparea pe cont propriu;

A5. Crearea a doua centre de sprijin pentru infiintarea afacerilor si dezvoltarea in implementarea proiectului a 3 centre de sprijin deja existente;

A6. Promovarea culturii antreprenoriale;

A7. Realizarea si diseminarea materialelor informative, promotionale si publicitare;

A8. Realizarea achizitiilor in cadrul proiectului in vederea indeplinirii activitatilor propuse.

 

Rezultatele anticipate ale proiectului
– 448 de persoane identificate, selectate si participante la cursuri de formare, din care 112 femei  reprezentand 25%, minim 450 de suporturi curs;

 • 448 de certificate de absolvire;
 • 448 de subventii acordate;
 • 2 conferinte regionale a cate 250 part/conferinta;
 • 6 evenimente de informare a cate 50 de participanti/ev;
 • 10 comunicate de presa;
 • 4 anunturi radio;
 • 1 metodologie de organizare a concursului de idei de afaceri;
 • Ghid metodologie schema minimis tiparit in 200 de exemplare;
 • minim 50 de planuri de afaceri selectate, 50 de planuri de afaceri monitorizate;
 • minim 100 de locuri de munca nou create;
 • 10% beneficiari de cursuri de formare care initiaza noi afaceri;
 • 2 centre de sprijin nou infiintate – 1 centru in regiunea SV Oltenia si 1 centru in Bucuresti Ilfov, dezvoltarea celor 3 centre de sprijin existente la nivelul regiunii SV Oltenia in jud. Gj, Mh, si Valcea;
 • minim 200 persoane consiliate;
 • Ghidul Antreprenorului tiparit in 500 de exemplare;
 • 7 workshopuri pentru grupul tinta cu 65 particip/ workshop realizate in cele 2 regiuni de implementare ale proiectului;
 • 4 workshopuri dedicate castigatorilor planurilor de afaceri;
 • 1 anunt radio la nivel national.

Date de contact

Beneficiar proiect ”Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov”:

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia

Aleea Teatrului nr.1, Craiova, 200402

tel: 0251.411869, 0251.412780

fax: 0351.463.966 0351.463967

office@adroltenia.ro

Beneficiar ajutor de minimis in cadrul proiectului ”Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti Ilfov”: CARVO MIN-MH MEDIA SRL, administrator Minodora Udrescu

47,982 total views, 14 views today