GLP Dunărea de Sud Vest angajează Responsabil Implemetare Strategie

Asociația Grup Local Pescăresc Dunărea de Sud Vestorganizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

– 1 post – Responsabil implementare strategie – 8h/zi, perioadă nedeterminată

Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate, recomandări;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea înmuncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
– curriculum vitae.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimeavor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Asociației(ComunaHinova, JudețulMehedinți), la adresa de email glpdunareadesudvest@yahoo.com sau la numărul de telefon: 0740.240.317

RESPONSABIL IMPLEMENTARE STRATEGIE
Condiții specifice
– experiență în scrierea și evaluarea proiectelor
– studii superioare
– experiență în relaţie cu autorități publice şi instituții private
– abilități de comunicare orală şi scrisă;
– abilități organizatorice;
– studii superioare;
– capacitate de rezolvare rapidă a problemelor;
– uşurinţă în abordarea sarcinilor de rutină;
– atenţie la detaliu şi atenţie distributivă;
– acurateţe în respectarea instrucţiunilor;
– autoperfecționare si valorificare a experienței dobândite;
– cunoștințe de operare PC Windows, Microsoft Office şi Internet; – disciplina profesională;

Responsabiitățile postului
-Intocmește cereri de plată și de rambursare pentru decontarea cheltuielilor
-Elaborează rapoarte de progres/de activitate
-ofera informare si asistenta tehnica Beneficiarilor
-Lansează apeluri de proiecte
-Primește și înregistrează proiectele depuse
-Participă la verificarea şi selectarea proiectelor ce se vor implementa ȋn cadrul teritoriului propus, pentru ducerea la ȋndeplinire a Strategiei integrate
-Depunerea proiectelor selectate de către FLAG la DGP AMPOPAM în vederea verificării finale și contractarii acestora
-Participă la urmărirea şi monitorizarea operaţiunilor financiare şi implementarea acţiunilor/măsurilor din cadrul Strategiei integrate
-Relationeză cu entitatea AMPOPAM responsabilă
– Relationează cu membrii parteneriatului, ai UAT-urilor si intitutiilor publice locale si regionale, tertii ( agenti economici care ofera produse si servicii in cadrul proiectului)

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
22 decembrie 2017, ora 16:30: data limită pentru depunerea dosarelor

Doar persoanele selectate în urma evaluării CV-urilor vor fi chemate la interviu.

13,648 total views, 1 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.