Se dă startul proiectelor europene în domeniul pescuitului și acvaculturii în Mehedinți

Au fost publicate Ghidurile Solicitantului și anexele aferente în vederea elaborării și depunerii proiectelor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a zonei pescărești Dunărea de Sud – Vest. Puteți vizualiza ghidurile accesând site-ul www.glpdunareadesudvest.ro .

             Ghidul Solicitantului Măsura 1 – Contribuție la valoarea adăugată în sectorul de pescuit și acvacultura

http://glpdunareadesudvest.ro/category/masura-1/

             Ghidul Solicitantului Măsura 2 – Promovarea patrimoniului cultural și a bunăstarii sociale

http://glpdunareadesudvest.ro/category/masura-2/

            Ghidul Solicitantului Măsura 3 – Dezvoltarea FLAG prin diversificare și inovare

http://glpdunareadesudvest.ro/category/masura-3/

Strategia de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local Pescăresc Dunărea de Sud-Vest se implementează în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 58/ 23.03.2017 semnat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM 2014-2020 și Asociația Grupul Local Pescăresc Dunărea de Sud Vest.

Zona de implementare

Zona GLP Dunărea de Sud-Vest cuprinde teritoriul a 8 comune din județul Mehedinți, care se întind de-a lungul fluviului Dunărea: HINOVA, DEVESEL, BURILA MARE, GOGOȘU, GRUIA, PRISTOL, GÎRLA MARE și VRATA.

Măsurile de finanțare

M1: Contribuția la valoare adăugată în sectorul de pescuit și acvacultură

 • Obiectiv: Dezvoltarea sectorului de pescuit și acvacultură;
 • Miza intervenției: Măsura contribuie la îndeplinirea Obiectivului a) valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor şi promovarea inovării în toate etapele lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti şi din acvacultură; conform Regulamentului 508/2014 art. 63;
 • Tipuri de acțiuni: achiziţia de unelte de pescuit si ambarcaţiuni pentru furajare, recoltarea şi transportul peştelui; achiziţionarea de echipamente şi instalaţii pentru producerea furajelor; construirea şi dotarea de microunităţi de procesare; centru de vânzare direct către consumatorii finali; crearea sau modernizarea unor centre de procesare/ prelucrare/ semi-pocesare/ comercializare produse tradiționale, dotări, servicii de marketing etc; construirea de noi ferme de acvacultură; investiţii pentru refacerea digurilor, canalelor şi infrastructurii de pescuit, echipamente de pompare, construirea şi modernizarea staţiilor de reproducere; achiziţia de echipamente pentru îndepărtarea mâlului sau menite să prevină depunerea mâlului; realizarea de drumuri şi platforme tehnologice din interiorul fermelor de acvacultură; construirea şi/ sau modernizarea depozitelor de furaje; spații depozitare; promovarea inovării în toate etapele lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti; adăposturi pescărești; spații de procesare și piețe de desfacere a produselor pescărești; achiziţionarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă; amenajarea de standuri şi pontoane pentru pescuitul recreativ-sportiv; software şi sisteme de monitorizare; investiţii în producerea şi utilizarea energiei regenerabile; achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul peştelui viu și proaspăt; achiziţionarea de echipamente şi instalaţii pentru colectarea şi gestionarea deşeurilor din unităţile de acvacultură; pontoane debarcare/acostare; Elaborare studii specifice; alte investiții în sectorul de pescuit și acvacultură.
 • Alocare financiară: 450.000 Euro

M2: Promovarea patrimoniului cultural și a bunăstării sociale

 • Obiectiv: Sprijinirea zonei pescărești, a patrimoniului cultural și conştientizarea comunității locale;
 • Miza intervenției: Măsura contribuie la îndeplinirea Obiectivului d) promovarea bunăstării sociale şi a patrimoniului cultural în zonele de pescuit şi de acvacultură, inclusiv a pescuitului, a acvaculturii şi a patrimoniului cultural maritim; conform Regulamentului 508/2014 art. 63;
 • Tipuri de acțiuni: Reabilitare/ modernizare a obiectivelor de interes cultural, religios sau istoric, de interes turistic; Îmbunătățirea serviciilor de bază în zona pescărească, prin infrastructură, dotare, reabilitare, modernizare, extindere (servicii de sănătate, servicii sociale, educaționale, etc.); Organizarea de festivaluri tematice, concursuri de pescuit, tabere tematice pentru copii; Campanii de promovare a reţetelor gastronomice locale şi tradiţionale; Promovarea potenţialului de dezvoltare al activităţilor legate de pescuit şi acvacultură; Campanii de educare, informare şi conştientizare privind importanţa resurselor piscicole şi activităţilor legate de pescuit pentru dezvoltarea socio-economică a zonei şi promovarea peştelui ca hrană sănătoasă.
 • Alocare financiară: 250.000 Euro

M3: Dezvoltarea FLAG prin diversificare și inovare

 • Obiectiv: Creșterea gradului de dezvoltare socială şi profesională a comunităţii pescăreşti, creşterea competitivităţii economice a zonei și diversificarea economiei locale, sprijinirea inovării;
 • Miza intervenției: Măsura contribuie la îndeplinirea Obiectivului b) sprijinirea diversificării în cadrul sau în afara pescăriilor comerciale, a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit şi acvacultură, conform Regulamentului 508/2014 art. 63;
 • Tipuri de acțiuni: Adăposturi pescărești și alte investiții care creează activități ocupaționale alternative pentru pescari, lucrători în acvacultură și membri familiilor (fabrica hrană de pește, etc.); infrastructură de cazare, agrement cu specific pescăresc (pensiuni, piscine, tabere, parcuri, spații amenajate, pontoane, bărci agrement, s.a.); Alimentație publică (restaurant cu specific pescăresc, cherhana); Organizarea şi desfăşurarea de activități de formare având ca obiective: îmbunătăţirea capacității pescarilor/ acvacultorilor și familiilor acestora, inclusiv dobândirea de noi competenţe, abilităţi de a crea şi administra propriile afaceri cu scopul diversificării activităților și veniturilor; Educațional (activități educaționale etc); Cursuri pentru îmbunătăţirea capacităţii resurselor umane din comunităţile pescăreşti de a dezvolta activităţi în sfera pescărească și alte sectoare de activitate (gastronomie, antreprenoriat, etc.); Alte activităţi de formare, pentru a spori competitivitatea şi a creşte calificările persoanelor angajate și a familiilor acestora;
 • Alocare financiatră: 900.000 Euro

Strategia de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local Pescăresc Dunărea de Sud-Vest

4,075 total views, 2 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.