Asociația Grup Local Pescăresc Dunărea de Sud Vest organizează concurs pentru ocuparea postului de Manager de proiect

Asociația Grup Local Pescăresc Dunărea de Sud Vest organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

ANUNȚ ANGAJARE 241 /24.10.2017

– 1 post – Manager proiect – 8h/zi, perioadă nedeterminată

Candidații vorprezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate, recomandări;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale
 • curriculum vitae.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Asociației(Comuna Hinova, Județul Mehedinți), la adresa de email glpdunareadesudvest@yahoo.com sau la numărul de telefon: 0740.240.317

MANAGER PROIECT

Condiții specifice

-experiență min. 5 ani în managementul proiectelor

-studii superioare

-experiență în coordonarea echipelor

– comunicativ, spirit de observație, capacitate decizională în situaţii de criză

– experiență în relația cu autorități publice şi instituții private

– experiență în implementare unor strategii/programe locale/regionale/naționale

Responsabiitățile postului

 • Se asigură de bunaimplementare a Strategiei locale de dezvoltare integrată a Asociației Grup Local Pescăresc Dunărea de Sud Vest
 • menţinelegatura cu AM POPAM;
 • este responsabil pentru implementarea cu succes a activităților proiectului şi atingerii rezultatelor planificate în SDL;
 • evaluează membrii echipei de proiect;
 • întocmește planuri detailate de lucru şi monitorizează respectarea acestora;
 • Menține legătura (informează, ia decizii, etc) cu Consiliul director al Asociaţiei șiPreședintele
 • monitorizează calendarul de activități propus

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

15 noiembrie 2017, ora 16:30: data limită pentru depunerea dosarelor

Doar persoanele selectate în urma evaluării CV-urilor vor fi chemate la interviu.

 

14,214 total views, 1 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.