Anunt – proceduria de licitatie publica – vanzare terenuri apartinand domeniului privat al comunei Svinita

Informatii Generale privind autoritatea contractuala, in special denumirea, codul de identificare fiscal, adresa, numar de telefon, fax si/sau adresa de e-mail,persoana de contact:

U.A.T. Comuna Svinita, Str. Pavel Petrovici, nr. 26, judetul Mehedinti, telefon /fax 0252368407, e-mail: primariasvinita@yahoo.com.

Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut:- organizeaza licitatie publica, in conformitate cu O.U.G. nr.57/2019 si H.C.L. nr.  29/31.03.2020, in vederea vanzarii unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Svinita, judetul Mehedinti, situate in zona Stariste , judetul Mehedinti.

  • Parcela nr. 1 , cu C.F. si nr. Cad. 52113, in suprafata de 250 mp.
  • Parcela nr. 2 , cu C.F. si nr. Cad. 52114, in suprafata de 250 mp.
  • Parcela nr. 3 , cu C.F. si nr. Cad. 52115, in suprafata de 250 mp.
  • Parcela nr. 4 , cu C.F. si nr. Cad. 52116, in suprafata de 250 mp.
  • Parcela nr. 5 , cu C.F. si nr. Cad. 52117, in suprafata de 250 mp.
  • Parcela nr. 6 , cu C.F. si nr. Cad. 52118, in suprafata de 250 mp.
  • Parcela nr. 7, cu C.F. si nr. Cad. 52119, in suprafata de 250 mp.
  • Parcela nr. 8, cu C.F. si nr. Cad. 52120, in suprafata de 460 mp.

Parcelele  nu beneficiaza de utilitati publice: curent, apa si canal.

Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini.

Modalitatea sau modaliatatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: – prin solicitare verbala sau in urma depunerii unei cereri scrise la Primaria Comunei Svinita.

Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Primariei Svinita din satul (comuna) Svinita, str. Pavel Petrovici, nr.26, judetul Mehedinti.

Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative: costul caietului de sarcini este de 100 de lei, bani care se vor achita in numerar la caseria unitatii.

Data –limita pentru solicitarea clarificarilor:  09.07.2020 ora 16⁰⁰.

Informati privind ofertele : – se regasesc in caietul de sarcini.

Data-limita de depunere a ofertelor: este pe data 10.07.2020 la Primaria Comunei Svinita, compartiment secretariat din satul (comuna) Svinita , str. Pavel Petrovici, nr. 26, judetul Mehedinti la orele 9⁰⁰-14⁰⁰.

Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: 1 exemplar.

Data si locul la  care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:15.07.2020 orele 11⁰⁰.

La sediul Primariei Svinita din satul (comuna) Svinita str. Pavel Petrovici, nr. 26, judetul Mehedinti.

Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:  Tribunalul Mehedinti, cu sediul in Dr.Tr. Severin, str. Bd Carol I, nr.14, jud. Mehedinti, Telefon / fax: 0252.208.244; Fax 0252.311.890,  e-mail – tr-mehedinti@just.ro, sectia contencios – administrativ

 

ROMANIA

JUDETUL MEHEDINTI

PRIMARIA COMUNEI SVINIT

2319 / 19.06.2020

4,319 total views, 1 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.