Anunt public – licitatie publica in vederea vanzarii unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Svinita

Informatii Generale privind autoritatea contractuala, in special denumirea, codul de identificare fiscal, adresa, numar de telefon, fax si/sau adresa de e-mail,persoana de contact: U.A.T. Comuna Svinita, Str. Pavel Petrovici, nr. 26, judetul Mehedinti, telefon /fax 0252368407, e-mail: primariasvinita@yahoo.com.
Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie vandut:- organizeaza licitatie publica, in conformitate cu O.U.G. nr.57/2019 si H.C.L. nr. 26/31.03.2020, in vederea vanzarii unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Svinita, judetul Mehedinti, situate in zona de vest a comunei Svinita , judetul Mehedinti.
– Parcela 1 vest, cu C.F. si nr. Cad. 52061, in suprafata de 1455 mp.
– Parcela 2 vest, cu C.F. si nr. Cad. 52095, in suprafata de 447 mp.
– Parcela 3 vest , cu C.F. si nr. Cad. 52090, in suprafata de 435 mp.
– Parcela 4 vest , cu C.F. si nr. Cad. 52110, in suprafata de 730 mp.
Parcelele nu beneficiaza de utilitati publice: curent, apa si canal.
Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini.
Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: – prin solicitare verbala sau in urma depunerii unei cereri scrise la Primaria Comunei Svinita.
Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Secretariatul Primariei Svinita din satul (comuna) Svinita, str. Pavel Petrovici, nr.26, judetul Mehedinti.
Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative : costul caietului de sarcini este de 100 de lei, bani care se vor achita in numerar la caseria unitatii.
Data –limita pentru solicitarea clarificarilor: 16.07.2020 ora 16⁰⁰.
Informati privind ofertele : – se regasesc in caietul de sarcini.
Data-limita de depunere a ofertelor: este pe data 17.07.2020 ora 14⁰⁰ la Primaria Comunei Svinita, compartiment secretariat din satul (comuna) Svinita , str. Pavel Petrovici, nr. 26, judetul Mehedinti.
Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: 1 exemplar.
Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:22.07.2020 ora 11⁰⁰.
La sediul Primariei Svinita din satul (comuna) Svinita str. Pavel Petrovici, nr. 26, judetul Mehedinti.
Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Mehedinti, cu sediul in Dr.Tr. Severin, str. Bd Carol I, nr.14, jud. Mehedinti, Telefon / fax: 0252.208.244; Fax 0252.311.890, e-mail – tr-mehedinti@just.ro, sectia contencios – administrativ

 

 ROMANIA

JUDETUL MEHEDINTI

PRIMARIA COMUNEI SVINITA

2419 / 25.06.2020

1,251 total views, 1 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.