Anunț public privind procedura de atribuire

Anunț public privind procedura de atribuire PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZATILOR conform prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificärile si completärile ulterioare privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere a Ordinului nr. 356/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 38/2003 a Regulamentului privind organizarea 9i executarea serviciului de transport în regim de taxi în comuna Șimian

 1. Numărul autorizațiilor taxi supuse procedurii de atribuire — 5 autorizatii taxi (Nr. Ordine 01-05);
 2. Data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedura de atribuire:

14.07.2023, ora 14.00;

3) Solicitanti înscriși în lista de așteptare : — 2 cereri; 4) Documentele care trebuie depuse:

 1. cerere de participare la procedura de atribuire;
 2. declarația pe propria răspundere că deține autorizație de transport valabilă;
 3. declarație pe proprie răspundere că deține sau va deține un autovehicul și că vehimea acestuia nu depășește 5 ani de la data fabricației;
 4. declarația pe propria răspundere că deține sau va deține, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplinește fiecare pentru obținerea punctajelor;
 5. scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu detine autovehiculele necesare la data depunerii declaratiei prevazute la lit. c).
 6. copia certificatului de înmatriculare a autovehiculului;
 7. copia cărții de identitate a autovehiculului;
 8. copia certificatului de agreare emis de R.A.R, valabil;
 9. certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul autorizat nu are datorii la bugetul local în legatură cu impozitele și taxele aferente autovehiculului;
 10. dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizatiei;
 11. copie asigurare obligatorie de răspundere civilă auto;
 12. certificatul de atestare profesionalä a conducatorului auto si contractul de muncă, după caz.
 13. declaratie privind dispecerul taxi (transportatorul poate asigura dispecerizarea prin utilizarea unui telefon mobil aflat în dotarea taxiurilor).
 14. Data anuntării rezultatului atribuirii autorizatiilor taxi — 17.07.2023.
 15. Termen limită de depunere a contestatiilor: 31.07.2023.Termenul de rezolvare a contestatiilor este de 15 zile de la data depunerii contestatiei. Dispozitia Primarului cu privire la rezolvarea contestatiei poate fi atacatä în contencios administrativ în termenele legale preväzute.
 16. Data la care va fi demaratä procedura de eliberare a autorizatiilor taxi —31.07.2023.
 17. Criteriile de departajare 9i punctajele care se acordä vor fi următoarele: A) Capacitatea cilindricä:
 • peste 3001 cmc — 8 puncte  între 2001-3000 cmc — 6 puncte
 • între 1601- 2000 cmc — 4 puncte
 • sub 1600 cmc     2 puncte

B) Vechimea autovehiculului de la data fabricatiei:

 • pânä la un an — 10 puncte
 • între 1-2 ani — 8 puncte
 • între 2-3 ani — 6 puncte
 • între 3-5 ani — 4 puncte
 • între 5-7 ani — 2 puncte
 • între 7-9 ani — 1 punct
 • peste 9 ani — 0 puncte
  • Vechimea în ani de când transportatorul desfäparä autorizat activitatea de transport taxi:
 • peste 7 ani — 20 puncte
 • între 6-7 ani — 18 puncte
 • între 5-6 ani — 16 puncte
 • între 4-5 ani — 14 puncte
 • între 34 ani — 12 puncte
 • între 2-4 ani — 10 puncte
 • între 1-2 ani — 8 puncte
 • pânä la un an — 4 puncte
  • Clasificarea autovehiculelor conform normelor de poluare:
 • Euro VI — 20 puncte
 • Euro V — 15 puncte
 • Euro IV — 10 puncte
 • Euro 111 – 5 puncte
 • Euro 11 — 1 punct

-Eurol — 0 puncte

 • Noneuro — 0 puncte

E) Volumul portbagajului util:

 • peste 400 dm3         — 8 puncte
 • intre 301- 400 dm3 — 6 puncte
 • între 201- 300 dm3 — 4 puncte
 • sub 200 drn3              — 2 puncte

F) Echiparea cu instalatii de aer conditionat:

 • cu aer conditionat — 2 puncte
 • färä aer conditionat — 0 puncte

G) Gradul de protectie a pasagerului :

 • peste 6 airbaguri — 8 puncte
 • între 4-6 airbaguri — 6 puncte
 • între 2-4 airbaguri — 4 puncte
 • 2 airbaguri          — 2 puncte
 • 1 airbag  — 1 punct
 • färä airbag          — 0 puncte

H) Forma de detinere a autovehiculelor:

 • proprietate — 10 puncte
 • leasing    — 5 puncte

I) Posibilitatea asigurärii reale a prezentei autovehiculului în activitate:

 • activitatea de peste 8 ore/zi lucrätoare — 4 puncte – activitatea de 8 ore/zi lucrätoare — 2 puncte J) Dotäri suplimentare a autovehiculului:
 • dispozitiv GPS de monitorizare — 10 puncte
 • dispozitiv fix de înregistrare a precizärilor fäcute de client — 7 puncte
 • perete despärtitor între conducätor clienti — 5 puncte
 • dispozitiv de platä prin intermediul cardului — 3 puncte

Notä: Formularele-tip pentru participarea la procedurä de atribuire se gäsesc la sediul Primäriei Comunei Simian.

Autoritatea de autorizare are posibilitatea sä solicite clarificäri transportatorilor care au depus cerere de participare la procedurä, caz în care transportatorul va oferi clarificärile solicitate/va depune documentele solicitate în regim de urgentä. Operatorii interesati sä participe la procedura de atribuire pot sä solicite clarificäri cu privire la continutul prezentului anunt în termen de maxim 10 zile de la publicarea acestuia. In cazul în care, în urma solicitärii acestor clarificäri, vor fi necesare lämuriri suplimentare cu privire la continutul prezentului anunt, acesta va fi modificat printr-o eratä care va fi publicatä pe site-ul Primäriei Cornunei Sim

Nr. 9977/16.05.2023

542 total views, 2 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.