Ajutoare pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece 2015-2016. Condiții și acte necesare

La sediile direcţiilor locale de asistenţă şi protecţie socială se pot depune cereri pentru acordarea de ajutoare de la stat pentru încălzirea locuinţei pe perioada anotimpului rece. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, acesta fiind cel principal utilizat.

Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei?

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

Venituri nete lunare/membru de familie Gaze naturale

– Lei –

Lemne şi Cărbuni

– Lei –

Energie electrică

– Lei –

<155 lei 262 54 240
155,1 lei-210 lei 190 48 216
210,1 lei-260 lei 150 44 192
260,1 lei-310 lei 120 39 168
310,1 lei-355 lei 90 34 144
355,1 lei-425 lei 70 30 120
425,1 lei-480 lei 45 26 96
480,1 lei-540 lei 35 20 72
540,1 lei-615 lei 20 16 48

Cel care depune cererea pentru acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:

– proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere, titularul contractului de închiriere, alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere, reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

Acte necesare pentru depunerea dosarelor:

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Lemne şi cărbuni

– Cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză taxe şi impozite, viză fond funciar)

– C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

– Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

– Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

– Act proprietate / contract închiriere / comodat;

– Carte de identitate autoturism / motocicleta;

– Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie

– Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;

– Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’

– Dosar cu şină.

dosar

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Gaze naturale

– Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar)

– C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

– Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

– Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

– Act proprietate / contract închiriere / comodat;

– Carte de identitate autoturism / motocicleta;

– Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie;

– Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’

– Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;

– Factură gaze (luna anterioară);

– Raport verificări, încercări şi probe în vederea autorizării aparatului (ISCIR);

– Proces-verbal de pune în funcţiune a instalaţiei de gaze (pentru aragaz şi centrală);

– Dosar cu şină.

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Energie electrică

– Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar)

– C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

– Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

– Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

– Act proprietate / contract închiriere / comodat;

– Carte de identitate autoturism / motocicleta;

– Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie;

– Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti,

  cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’

– Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;

– Factură energie electrică (luna anterioară);

– Contract de furnizare energie electrică

– Dosar cu şină.

Subvenţie încălzirea locuinţei cu Energie termică în sistem centralizat

– Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar);

– C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;

– Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;

– Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;

– Act proprietate / contract închiriere / comodat;

– Carte de identitate autoturism / motocicleta;

– Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie;

– Adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’

– Adeverinta de venit de la DGFP pentru veniturile din activitati independente;

– Dosar cu şină.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări

  1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru susţinerea familiei.

Descarcă de aici: declaratie pe propria raspundere

4,413 total views, 1 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.