Au început înscrierile pentru instituțiile de învățământ ale M.A.I. Care sunt condițiile

Începând cu data de 20.04.2017, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi desfăşoară activităţi de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2017.

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere se vor primi în zilele de marți și joi între orele 10.00 – 13.00, până la data de 26.05.2017 pentru candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N, respectiv până la data de 21.07.2017 pentru candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mehedinți, din municipiul Drobeta Turnu Severin, Bld. Carol I, nr. 75

admitere_academia_de_politie_31893400

La înscriere candidaţii vor avea asupra lor următoarele documente:

 • cartea de identitate;
 • adeverință medicală eliberată de medical de familie din care să rezulte că nu este luat în evidență cu boli cronice pentru deschiderea fișei medicale.     

Dosarele de recrutare în format complet se pot depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mehedinți, din municipiul Drobeta Turnu Severin, Bld. Carol I, nr. 75, în zilele de luni și miercuri, între orele 10,00-13,00 astfel:

 1. A) pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”– forme de învăţământ cu frecvenţă, respectiv frecvenţă redusă, până la data de 15 iunie 2017;
 2. B) pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N, până la data de 09 iunie 2017.
 3. C) pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I, până la data de 04 august 2017.

 Pentru informaţii suplimentare telefon 0252/305111, 0252/305114, int. 20111 și 20114.

admitere_academia_de_politie__septembrie___admitere_drept__administratie_publica_academia_de_politie_08013500

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.A.I şi M.Ap.N candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guverneazã profesia de poliţist;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiunii;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) sã nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (candidaţii pentru locurile M.A.I la instituţii de învăţământ superior ale M.Ap.N şi Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti) şi 23 de ani, împliniţi în anul 2017 pentru candidaţii la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”;
 13. m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 14. n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 15. o) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m.
 16. p) alte cerințe specifice fiecărei instituții de învățământ.

 Informații suplimentare se pot obține de pe pagina web a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, www.mh.politiaromana.ro, secţiunea “CARIERĂ! ADMITERE 2017”.

5,696 total views, 1 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.