ISJ Mehedinţi a stabilit oferta de formare profesională la învăţământul profesional. Ce specializări sunt disponibile

Ca urmare a analizei şi în concordanţă cu solicitările operatorilor economici, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi a stabilit oferta de formare profesională la învăţământul profesional pe unităţi de învăţământ şi calificări, pentru anul şcolar 2017-2018, fiind propuse 13 clase pentru învăţământul profesional  de masă, adică 364 de locuri şi 2 clase pentru învăţămantul profesional special, realizându-se astfel o creştere a ponderii ofertei de şcolarizare în învăţământul profesional la nivelul judeţului Mehedinţi. În anul şcolar 2016-2017 există un număr de 11 clase, 264 de locuri pentru învăţământul profesional, a declarat pentru descoperamehediti.ro Inspectorul Școlar General, Mirela Pintea Enea.

DSCF7892

Oferta de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018, avizată de către Comitetul Local de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi de către Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, prin reprezentanţii săi la nivel regional, se regăseşte în tabelul următor:

Nr. crt. Unitatea de învățământ Localitatea Oferta propusă de unitatea de învăţământ pentru clasa a IX-a înv. profesional/profesional dual
Domeniul de pregătire Calificarea profesională Propuneri nr. clase Propuneri nr. locuri
1 Colegiul Tehnic”Domnul Tudor” Dr.Tr.Severin Mecanică Sudor 1 28
2

 

 

 

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Dr.Tr.Severin Mecanică Mecanic auto 1 28
Mecanică Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic 0,5 14
Mecanică Sudor 0,5 14
Electric Confecţioner produse electrotehnice 1 28
3 Colegiul Tehnic”Lorin Sălăgean” Dr.Tr.Severin Mecanică Lăcătuş  construcţii metalice şi utilaj tehnologic 1 28
      Mecanică Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic 1 28
4 Colegiul Naţional Economic”Theodor Costescu” Dr.Tr.Severin Comerţ Comerciant vânzător 1 28
5 Colegiul Tehnic „Dierna” Orşova Mecanică Marinar 1 28
  Turism şi alimentaţie Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 1 28
6 Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Strehaia Mecanică Lăcătuş mecanic prestări servicii 1 28
7 Liceul Tehnologic Halînga Izvoru Bîrzii Agricultură Horticultor 1 28
8 Liceul Tehnologic”Tudor Vladimirescu” Şimian Mecanică Mecanic agricol 1 28
9 Şcoala Profesională Corlăţel Agricultură Horticultor 1 28
  ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ TOTAL 13 364
10 Liceul Tehnologic Special   Drobeta Dr.Tr.Severin Mecanică Lăcătuş mecanic prestări servicii 1 12
  Dr.Tr.Severin Industrie textilă şi pielărie Confecţioner produse textile 1 12
  ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL TOTAL 2 24

Operatorul economic S.C. Vie Vin Vânju Mare SRL a depus o solicitare de şcolarizare pentru o clasă în învăţămantul profesional dual, pentru calificarea Horticultor, astfel propunerea iniţială pentru învăţământul profesional concretizându-se într-o ofertă pentru învăţământul profesional dual la Şcoala Profesională Corlăţel.

Dintre operatorii economici/instituţii publice partenere cu care au fost încheiate contracte cadru ce stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional şi care au dotări tehnologice şi resurse capabile să asigure pregătirea practică a elevilor fac parte:

 • SC ASTRA RAIL SRL
 • SC SEVERNAV SA
 • SE BORDNETZE SRL
 • SC ASTRA RAIL SRL
 • SC CARREFOR ROMÂNIA SA
 • SC MANEA SRL
 • SC STIL SA
 • SC FLORASERCOM SA
 • ÎNTRPRINDERE INDIVIDUALĂ GLIGORE DANIEL VALENTIN
 • SC VIE VIN VÎNJU MARE SRL
 • GRAFIC DESIGN SRL
 • SC ARASON IMPEX SRL

SE BORDNETZE SRL este un operator economic implicat activ, care susţine pregătirea practică a elevilor pe domeniul electric, în anul  şcolar 2016-2017  a sponsorizat Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Dr.Tr. Severin cu echipamente şi mobilier pentru dotarea unui laborator pe domeniul electric şi a unei săli de clasă, în valoare de aproximativ 10.000 euro.

Cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional se stabileşte anual, pe baza nevoilor pieţei muncii şi a tendinţelor de dezvoltare, la nivel local, precum şi pe baza solicitărilor agenţilor economici. Cifra de şcolarizare se stabileşte la nivel judeţean cu respectarea metodologiei de fundamentare a cifrei de şcolarizare aprobată de ministrul educaţiei naţionale.

Învăţământul profesional se organizează numai în unităţile de învăţământ, care conform prevederilor legale îndeplinesc standardele de acreditare privind: spaţiile de şcolarizare, baza materială, sănătatea şi securitatea muncii, pregătirea personalului didactic şi care au anexat la propunerea privind planul de şcolarizare, contracte-cadru încheiate cu operatorii economici, prin care se stabilesc obligaţiile privind:

 • Organizarea şi desfăşurarea procesului de formare pentru obţinerea calificării profesionale a elevilor în unitatea de învăţământ şi la operatorii economici precum şi proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;
 • Asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învăţământul profesional şi pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

Prin Ordonanţa de urgenţă nr.81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 a fost introdus învăţământul dual, formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic.

Metodologia de organizare si functionare a invatamantului dual, aprobata prin OMEN nr. 3554/29.03.2017 a fost publicată în Monitorul oficial nr.232/05.04.2017; Metodologia-cadru de organizare şi desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, aprobata prin OMEN nr. 3556/29.03.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 4 aprilie 2017.

6,150 total views, 1 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.