Vrei să fii polițist? Vezi aici calendarul înscrierilor la I.P.J. Mehedinți

În premieră, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) organizează în ianuarie 2018 o sesiune de admitere specială în școlile de agenți și subofițeri. Recrutarea candidaților va fi făcută, în funcție de domiciliul acestora, de către departamentul de resurse umane de la nivelul unităților teritriale și centrale ale Inspectoratului General al Poliției Române. Cereririle de înscriere pentru admitere în sesiunea din ianuarie 2018 se pot depune la departamentele menționate până pe 5 decembrie 2017.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, organizează şi desfăşoară activităţi de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureşan” Cluj – Napoca sesiunea de admitere ianuarie 2018, astfel:

* Şcoala de agenţi de poliţie ”Vasile Lascăr”Câmpina (învătământ postliceal – 1 an): 1300 locuri (bărbaţi şi femei), din care 16 locuri pentru rromi şi 10 locuri pentru alte minoritãţi;

* Şcoala de agenţi de poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca ( învătământ postliceal- 1 an): 300 locuri (bărbaţi şi femei), din care 6 locuri pentru rromi şi 3 locuri pentru alte minoritãţi;

Pentru a participa la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea ianuarie 2018, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele CONDIŢII LEGALE DE RECRUTARE:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor / tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

            CRITERIILE SPECIFICE pentru recrutarea candidaţilor la examenle de admitere în instituțiile de învățământ, formă de învățământ cu frecvență, sunt următoarele:

 1. a) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile, se realizează cu ocazia examinării medicale;
 2. b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 3. c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 4. d) să nu aibă semne particulare evidente sau tauaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; se realizează cu ocazia examinării medicale.
 5. e) candidații care au fost declarații ”admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizație cu caracter politic.
 6. f) alte cerințe specifice fiecărei instituții de învățământ.

Depunerea cererilor de înscriere și constituirea dosarelor de recrutare

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere ianuarie 2018 privind recrutarea candidaţilor pentru concursul de admitere în unitățile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne – se depun de candidați la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinţi, până la data de 5 decembrie 2017.

Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, se primesc, începând din data de 24.10.2017, de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, situat în municipiul Dr.Tr.Severin, Bd.Carol, nr.75, în zilele lucrătoare de: marţi şi joi, în intervalul orar 09:00 – 13:00.

 Candidații se prezintă la înscriere având asupra lor: CI, adeverință medicală eliberată de medical de familie din care să rezulte că nu este luat în evidență cu boli cronice pentru deschiderea fișei medicale.

 Candidații care optează pentru admitere în sesiunea ianuarie 2018 depun documentele necesare pentru constituirea dosarelor de recrutare, inclusiv actele de studii corespunzătoare, până la data de 11.12.2017, în zilele de luni, miercuri şi vineri între orele 09,00-13,00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi – Serviciul Resurse Umane, situat în municipiul Dr.Tr.Severin, Bd.Carol, nr.75, judeţul Mehedinţi, la numerele de telefon nr. 0252/305113 şi 0252/305114, sau pe site-ul I.P.J. Mehedinţi – https://mh.politiaromana.ro/, Secțiunea carieră, Admitere instituții învățământ.

 

Voica Briceag

3,451 total views, 1 views today


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.